Tko smo i što želimo?

Tko smo i što želimo?

"Pristupi sudioničkom upravljanju u kulturi" je dvogodišnji projekt kojeg od ožujka 2016. do ožujka 2018. provodi Zaklada "Kultura nova" uz podršku UNESCO-vog Međunarodnog Fonda za kulturnu raznolikost (IFCD).

"Pristupi sudioničkom upravljanju u kulturi" je dvogodišnji projekt kojeg od ožujka 2016. do ožujka 2018. provodi Zaklada "Kultura Nova" uz podršku UNESCO-vog Međunarodnog Fonda za kulturnu raznolikost (IFCD).

U fokusu projekta su postojeći i nastajući modeli inovativnih kulturnih institucija koje se razvijaju oko kreativnih prostora utemeljenih na načelima sudioničkog upravljanja.

Projekt istražuje aktivnu ulogu relevantnih dionika (tijela javne vlasti, organizacije civilnog društva i nevladine udruge, kreativne industrije i predstavnici lokalne zajednice), u planiranju, donošenju odluka, implementaciji, monitoringu i evaluaciji politika te programiranju inovativnih institucija u kulturi. U cilju predlaganja modela koji na najbolji način mogu odgovoriti potrebama inovativnih institucionalnih rješenja, projekt istražuje promjene u socio-političkom kontekstu te kulturnu i društvenu ulogu inovativnih institucija u održivom kulturnom razvoju. To podrazumijeva ispitivanje prilagođavanja javnih politika i mogućnosti koje se time otvaraju u omogućavanju i razvoju modela sudioničkog upravljanja u kulturi. Također, to uključuje i mapiranje odgovarajućih primjera i najboljih praksi sudioničkog upravljanja u kulturi u Hrvatskoj i diljem Europe. Rezultat projekta bit će kreiranje i proizvodnja publikacije o sudioničkom upravljanju u kulturi, čija je svrha poduprijeti sustavni proces osmišljavanja, provođenja i pridonošenja razvoju strateških pristupa sudioničkom upravljanju u kulturi. U konačnici, projekt želi ojačati veze i međusobne odnose civilnog društva, javnog sektora i lokalne zajednice omogućavajući time održivi razvoj kulturnog sektora.

Više informacija o projektu

Aktivnosti i faze projekta

Aktivnosti i faze projekta: 

1. Istraživanje participativnih modela i institucionalnih okvira, 20/03/2016 – 01/06/2017

Istraživanje provodi tim stručnjaka. Da bi prikupili sve neophodne informacije istraživači će definirati metodologiju istraživanja i provesti istraživanje koje uključuje:

  • Analizu i razmatranje javnih politika
  • Studiju slučaja sedam nastajućih modela sudioničkog upravljanja u Hrvatskoj (Čakovec, Dubrovnik, Karlovac, Pula, Rijeka, Split, Zagreb)
  • Online mapiranje praksi sudioničkog upravljanja i inovativnih kulturnih institucija u Hrvatskoj i Europi

Uzimajući u obzir sve prikupljene podatke, istraživači će napisati zaključak istraživanja te  kreirati publikaciju o sudioničkom upravljanju u kulturi.

2. Razmjena znanja i jačanje kapaciteta, 15/06/2016 – 28/02/2018

U sklopu ove aktivnosti organizirat će se susreti razmjene znanja i jačanja kapaciteta za lokalne i nacionalne kreatore javnih politika, predstavnike civilnog i kreativnog sektora te predstavnike lokalnih zajednica.

  • Serija susreta za kreatore javnih politika i donositelje odluka

Međunarodni stručnjaci, pokrivajući različite aspekte projektne teme, predstavit će svoj rad predstavnicima lokalne samouprave u sedam gradova uključenih u projekt (Čakovec, Dubrovnik, Karlovac, Pula, Rijeka, Split, Zagreb) i predložiti načine poboljšanja lokalnih mogućnosti za održivi razvoj kulture i grada.

  • Radionice jačanja kapaciteta za lokalnu zajednicu

Različita događanja za lokalnu zajednicu u Čakovcu, Dubrovniku, Karlovcu, Puli, Rijeci, Splitu i Zagrebu bit će organizirana, a u njih će biti uključena Radna grupa i predstavnici društveno-kulturnih centara ovih 7 gradova.

  • Intenzivna razmjena znanja za civilno društvo i kreativne sektore

U sedam nastajućih modela sudioničkog upravljanja u Hrvatskoj (Društveni centar Čakovec, Lazareti Dubrovnik, Hrvatski dom Karlovac, Društveni centar Rojc, Molekula Rijeka, Dom mladih Split, POGON – zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade), organizirat će se radionice razmjene znanja za predstavnike civilnog društva i kreativnog sektora.

3. Publikacija o sudioničkom upravljanju u kulturi, 15/06/2017 – 28/02/2018

Kao rezultat procesa istraživanja i razmjene znanja zasnovane na doprinosima svih sudionika projekta, istraživački tim će pripremiti publikaciju o sudioničkom upravljanju u kulturi. Publikacija će sadržavati informacije prikupljene tijekom istraživanja, različite moguće modele i policy preporuke za implementaciju i unapređenje sudioničkog upravljanja u kulturi. Publikacija će biti objavljena pod licencom Creative Commons te kao takva dostupna za slobodno dijeljenje i distribuciju. 

4. Međunarodna konferencija o sudioničkom upravljanju u kulturi

Konferencija je posljednja aktivnost projekta "Sudioničko upravljanje u kulturi". Iako će ova konferencija zaključiti dvogodišnji projekt, ona će i postaviti smjerokaze za buduća istraživanja i djelovanja u sudioničkom upravljanju u kulturi. Sudionici konferencije – praktičari, istraživači i tvorci javnih politika stižu iz širokog raspona disciplina: kulturnih politika, umjetničkog managementa, arhitekture i urbanizma, sociologije, filozofije, političkih znanosti, ekonomije… Raspravljat će se o različitim pristupima, ulogama i značenjima sudioničkog upravljanja u kulturi u različitim geopolitičkim kontekstima. Sudionici će istražiti kako sudioničko upravljanje može pridonijeti kulturnoj održivosti a nove ideje stvorene tijekom konferencije dati će pravac budućim integracijama sudioničkog upravljanja u prakse i okvire kulturalnih politika. Dinamičan program konferencije bit će složen od različitih formata: predavanja, plenarnih diskusija, paralelnih istraživačkih razmatranja, usporednih sudioničkih susreta.

Sudionici

Ključni članovi tima

Ključni članovi tima

Zaklada Kultura Nova

Dea Vidović, voditeljica projekta

Tamara Zamelli, koordinatorica projekta

Ines Vanjak, suradnica projekta

Savjetnici, stručnjaci

Nancy Duxbury

Piet Forger

Levente Polyak

Jaap Schoufour

Istraživački tim

Ana Žuvela

Mirko Petrić

Davor Mišković

Leda Sutlović

Radna grupa Zaklade "Kultura nova"

Teodor Celakoski

Teodor Petričević

Miranda Veljačić

Mrežne stranice projekta

Ante Perković, urednik

Marko Vuković, programiranje

Dario Dević i Hrvoje Živčić, dizajn

Pridruženi partner

Udruga gradova u Republici Hrvatskoj

Organizacija

Zaklada "Kultura nova"

Zakladu "Kultura nova" osnovala je Republika Hrvatska posebnim zakonom usvojenim u Hrvatskom saboru 15. srpnja 2011. godine, kao javnu zakladu čija je osnovna svrha promicanje i razvoja civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. Vizija Zaklade je jako, stabilno i raznoliko civilno društvo u područjima suvremene umjetnosti i kulture u Republici Hrvatskoj, sposobno proizvoditi inovativne umjetničke i kulturalne prakse koje potiču pozitivine društvene promjene. Ciljevi Zaklade su jačanje međunarodne suradnje u duhu partnerstva, pogotovo u pogledu povećanja kapaciteta zemalja u razvoju za zaštitu i promociju različitosti kulturnih izražaja. S ulaskom Hrvatske u punopravno članstvo u EU, promoviranje održive kulturne suradnje unutar regije Jugoistočne Europe predstavlja jedan od glavnih organizacijskih ciljeva, poglavito ako uzmemo u obzir susjedne zemlje koje nisu članice EU. 

Zaklada "Kulura nova" pruža stručnu i financijsku podršku programima organizacija civilnog društva u područjima suvremene umjetnosti i kulture. Ona provodi različite programe podrške kojima poboljšava organizacijske kapacitete za produkciju i distribuciju umjetnosti i nezavisne kulturne prostore (kulturne centre, klubove, galerije, kazališta, itd.), potiče razvoj novih kulturnih i umjetničkih programa i projekata, jača suradnju između organizacija civilnog društva u kulturi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, potiče uključenost kulturnih organizacija u razvoj lokalnih zajednica, stimulira kulturne organizacije da provode sudjelovanje javnosti u kulturnim projektima i direktnu komunikaciju s publikom. Također razvija i vlastite edukacijske programe u polju kulturnog managementa za predstavnike organizacija civilnog društva u kulturi. U želji da stvori održivi krajolik za civilni sektor u polju kulture, "Kultura nova" sudjeluje u stvaranju inovativnih kulturnih politika, zagovara transformaciju hrvatskog kulturnog sustava i njegovog institucionalnog okvira te razvija istraživačke programe kako bi prikupila argumente za bolje razumijevanje složene pozicije i statusa civilnog sektora u kulturi, kreiranje dugoročnih strategija za njihove aktivnosti te osmišljavanja i implementaciju novih Zakladinih projekata.

Kontakt

Javite nam se

Zaklada "Kultura Nova"
Frankopanska 5/2
10000 Zagreb
Hrvatska

T/F: +385 1 553 27 78

E: participatory-governance-in-culture@kulturanova.hr, info@kulturanova.hr

W: www.kulturanova.hr